F I S Y O ®

komplexní služby v oblasti hudebních nahrávek a koncertů

supervize zvukových a obrazových nahrávek

půjčování hudebních nástrojů a vybavení orchestrů

půjčování notového materiálu z vlastního i zahraničních archívů

nakladatelství a vydavatelství

autodoprava


FISYO, s.r.o., Nad Krocínkou 479/6, 190 00 Praha 9, Česká republika
Tel.: (420) 286 586 858, GSM: +420603/442447
e-mail: